Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 422563
Title Het meten van kennisdoorwerking : meten van de doorwerking van onderzoekskennis in de biologische landbouw : onderzoeksproject "mechanische onkruidbestrijding"
Author(s) Wijnands, F.G.; Beers, P.J.; Kupper, H.A.E.; Wink, M.
Source [Wageningen] : Wageningen Universiteit, Educatie en Competentie Studies - 15
Department(s) Team Bedrijfssystemenonderzoek
Education and Learning Sciences
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) kennisoverdracht - biologische landbouw - onkruidbestrijding - mechanische bestrijding - akkerbouw - vollegrondsgroenten - knowledge transfer - organic farming - weed control - mechanical control - arable farming - field vegetables
Categories Knowledge Exchange / Weed Control
Abstract Het project “Kennisbenutting in de Biologische Landbouw” ontwikkelt een methode voor het meten van de doorwerking van onderzoekskennis in de biologische praktijk. Tegelijk met het ontwikkelen wordt de methode toegepast in verschillende pilots. Zo wordt de aanpak ontwikkeld, toegepast en getest. Deze pilot gaat over onderzoek naar mechanische onkruidbestrijding in de biologische landbouw. Het gaat hier om een groep van projecten die in een periode van vier jaar zijn uitgevoerd. In deze casus is een essentiële intermediaire partij aanwezig tussen onderzoek en praktijk, namelijk de machinefabrikanten. De praktijkcontext is tamelijk complex door de variatie in cultuurgewassen, grondsoorten, onkruiden en bedrijfsomvang.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.