Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 422613
Title Voedselprijzen en speculatie op agrarische termijnmarkten : literatuurstudie en interviews
Author(s) Meijerink, G.W.; Shutes, K.; Herder, Anniek; Gelder, J.W.
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld, Internationaal beleid ) - ISBN 9789086155675 - 105
Department(s) LEI INT BELEID - Internationale Handel & Markten
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) basisproducten - landbouwproducten - agrarische handel - internationale handel - goederenmarkten - landbouwprijzen - termijnhandel - voedsel - speculatie - voedselprijzen - commodities - agricultural products - agricultural trade - international trade - commodity markets - agricultural prices - futures trading - food - speculation - food prices
Categories International Trade
Abstract Het LEI heeft informatie over kapitaalstromen op financiële termijnmarkten voor agrarische goederen bij elkaar gebracht. Daarnaast heeft het een literatuuronderzoek gedaan waarbij zowel kwantitatieve (21) als kwalitatieve (19) studies en opiniestukken zijn meegenomen. Het LEI heeft de literatuur zowel inhoudelijk samengevat als beoordeeld op kwaliteit. Daarnaast heeft het LEI op basis van beschikbare bronnen een overzicht gegeven van de mogelijke effecten van het beperken van derivatenhandel door middel van positielimieten. Profundo heeft een aantal pensioenfondsen en andere vermogensbeheerders (zoals banken) geïnterviewd om inzicht te krijgen over hun beleid en hun visie over financiële derivaten markten en voedselprijzen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.