Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 422730
Title Geïnduceerde afbraak residuen op fruit : nieuwe technieken 2011 : eindrapportage
Author(s) Bastiaan-Net, S.; Berg-Somhorst, B.P.M. van de
Source Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research nr. 1308) - ISBN 9789461732576 - 12
Department(s) FBR Fresh Supply Chains
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) behandeling na de oogst - pesticidenresiduen - pesticiden - fruit - fruitteelt - reductiemiddelen - postharvest treatment - pesticide residues - pesticides - fruit - fruit growing - reducing agents
Categories Postharvest Treatment / Chemical Control
Abstract Een behandelingstap met het reducerend middel VAM-Residuce geeft reeds veelbelovende resultaten op het gebied van residuvermindering op appel en peer maar deze techniek vergt verdere optimalisatie om de supermarkten tegemoet te kunnen komen. De activiteiten binnen dit onderzoek hebben zich gericht op het verbeteren van deze behandelingstap met additionele technieken. In 2011 zijn voornamelijk de technieken “Koude Plasma” en “Geëlektrolyseerd water” getest op hun residu reducerend vermogen. De koude plasma techniek blijkt niet geschikt te zijn om het niveau van gewasbeschermingsmiddelen effectief op hardfruit te verlagen. De test met geëlektrolyseerd water gaf geen éénduidige residuvermindering aan op Elstar appelen. Literatuur geeft aan dat deze techniek residu reducerend vermogen bezit.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.