Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 422731
Title Ontwikkeling prototype residuverwijdering met VAM-Residuce : eindrapportage 1 Januari 2010- 15 Mei 2011
Author(s) Jong, P.F. de; Antwerpen, E. van; Berg-Somhorst, B.P.M. van de; Bastiaan-Net, S.
Source Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research nr. 1310) - ISBN 9789461732583 - 13
Department(s) Fruit
FBR Fresh Supply Chains
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) behandeling na de oogst - pesticidenresiduen - pesticiden - fruit - fruitteelt - reductiemiddelen - schuimen - meting - postharvest treatment - pesticide residues - pesticides - fruit - fruit growing - reducing agents - foaming - measurement
Categories Postharvest Treatment / Chemical Control
Abstract Voor het succesvol implementeren van een residuverwijderingsprototype in de huidige sorteerlijnen is het belangrijk dat tijdens het sorteerproces niet te veel schuim ontstaat in het sorteerwater en dat de concentratie van het gebruikte reducerend middel (VAM-Residuce) in het sorteerproces op peil gehouden kan worden. Een tweetal titratiemethodes en een schuim-onderdrukkende techniek zijn ontwikkeld om respectievelijk de concentratie VAM-Residuce te controleren en overmatige schuimvorming tijdens het sorteerproces tegen te gaan.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.