Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 422810
Title Waarom Brussel wil weten hoe breed een Hollandse sloot is
Author(s) Janssen, H.; Meijer, M.
Source Kennis Online 9 (2012)maart. - p. 11 - 11.
Department(s) CGI - Geo-information Infrastructure
Wageningen Environmental Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 2012
Keyword(s) gemeenschappelijk landbouwbeleid - kaarten - karteringen - oppervlakte (areaal) - subsidies - referentienormen - geografische informatiesystemen - cap - maps - surveys - acreage - subsidies - reference standards - geographical information systems
Categories Agricultural Policy / Geographical Information Systems
Abstract Henk Janssen en Marcel Meijer van Alterra, onderdeel van Wageningen UR, zoeken naar de zwakke plekken in kaarten waarop de Europese landbouwsubsidies worden gebaseerd. Slechte kaarten zijn duur, leggen de onderzoekers uit. Duur voor boeren die er subsidie door mislopen, of duur voor de Nederlandse overheid die een miljoenenboete van Brussel riskeert als de kaarten niet kloppen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.