Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 422812
Title MKBA Landschap Nulmeting
Author(s) Bos, E.J.; Linderhof, V.G.M.; Michels, R.
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI, Wageningen UR $ Onderzoeksveld Regionale Economie & Ruimtegebruik ) - 21
Department(s) LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) landschap - landschapsbeleving - kosten-batenanalyse - landschapselementen - regio's - landscape - landscape experience - cost benefit analysis - landscape elements - regions
Categories Landscape Architecture (General)
Abstract De aanleiding voor de MKBA Landschap is de reactie van het Centraal Planbureau (CPB, 2007) op het onderzoek Investeren in het Nederlandse Landschap. Opbrengst: geluk en euro’s van het toenmalige ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV, 2007). Daarin wordt geconcludeerd dat investeren in landschap per saldo tot positieve maatschappelijke baten leidt, namelijk 17,8 miljard. De berekening is gebaseerd op de opschaling van de ingeschatte kosten en baten van drie gebieden naar die voor geheel Nederland. Het CPB gaf als aanbeveling om in voorbeeldgebieden de baten van landschapselementen empirisch te toetsen. Het ministerie van LNV heeft het LEI gevraagd deze empirische toetsing uit te voeren. Meer specifiek was de vraag van LNV: wat zijn de belevingswaarde en de woongenotbaten van landschapsinvesteringen? De reden om op deze baten te focussen was dat dit grote batenposten in LNV (2007) waren en CPB met name bij deze batenposten kanttekeningen plaatste.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.