Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 422819
Title Europees beleid voor milieueffectrapportage : herziening van de EU richtlijn project-mer
Author(s) Schröder, R.R.G.; Kersten, P.H.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2274) - 24
Department(s) CL - Crossing Borders
ALT - CL - Landschap Systemen
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) milieueffectrapportage - projectbeoordeling - inventarisaties - eu regelingen - environmental impact reporting - project appraisal - inventories - eu regulations
Categories Environmental Impact Reporting
Abstract De Europese Commissie overweegt om haar richtlijn voor milieueffectrapportage (mer) over projecten te wijzigen. Daarbij gaat het om de vraag voor welk soort project een mer nodig is en hoe de kwaliteit van de rapporten kan worden bewaakt. Een tiental Nederlandse deskundigen is geïnterviewd over deze onderwerpen en de mogelijke gevolgen voor de praktijk. Samenvattend doen deze de volgende aanbevelingen: behoud de speelruimte van nationale overheden om de reikwijdte van de mer in te vullen; laat een technische adviescommissie de definities van de Europese Richtlijn regelmatig bijstellen; stel het werken met alternatieven verplicht; stimuleer monitoring als leerproces van de deskundigen die een milieueffectrapport maken en behoud de plicht tot inhoudelijke actualisatie van een rapport.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.