Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 422985
Title Optimaliseren bemestingsstrategie en toepassing mineralenconcentraat in herfstprei
Author(s) Geel, W.C.A. van; Wilms, J.A.M.
Source Lelystad : PPO AGV (PPO rapport 460)
Department(s) Team Bodemkwaliteit
PPO AGV Team Bodemkwaliteit
Field Crops
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) bemesting - veldproeven - mest - preien - bladgroenten - vollegrondsgroenten - nutriëntengebruiksefficiëntie - stikstofmeststoffen - concentraten - fertilizer application - field tests - manures - leeks - leafy vegetables - field vegetables - nutrient use efficiency - nitrogen fertilizers - concentrates
Categories Fertilizers, Fertilizer Application / Leafy Vegetables
Abstract Door aanscherping van de stikstofgebruiksnorm voor prei is het noodzakelijk om een zo hoog mogelijke stikstofbenutting te realiseren uit meststoffen (en zo weinig mogelijk verlies) om opbrengstderving te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. In dat kader zijn in 2011 op PPO-onderzoekslocatie Vredepeel (zuidoostelijk zandgrond) verschillende bemestingsstrategieën vergeleken in een late herfstteelt prei. Daarbij is tevens gekeken naar de geschiktheid van Fertraat (een mineralenconcentraat) als kunstmestvervanger voor basis- en/of bijbemesting in prei.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.