Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 423096
Title Natuurwetgeving binnen het omgevingsrecht : nieuwe ontwikkelingen en de huidige praktijk
Author(s) Schmidt, A.M.; Kersten, P.H.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2302)
Department(s) CGI - Geo-information Communication
ALT - CL - Landschap Systemen
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) natuurbeschermingsrecht - natuur - wetgeving - inventarisaties - Nederland - nature conservation law - nature - legislation - inventories - Netherlands
Categories Nature Management (General)
Abstract In dit rapport worden de nieuwe ontwikkelingen binnen het omgevingsrecht en de gevolgenconsequenties voor de natuurbescherming beschreven, op basis van een desktopstudie. In aanvulling hierop wordt de huidige praktijk van de vergunningverlening op grond van de WABO toegelicht, dit op basis van gerichte interviews met de Dienst Regelingen van het Ministerie van Economie zaken, Landbouw en Innovatie en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en een enquête onder alle 415 Nederlandse gemeenten. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat vooral de wettelijke procedures aandacht behoeven en dat taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden onvoldoende zijn georganiseerd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.