Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 423104
Title Asociale bijters
Author(s) Camerlink, Irene; Ursinus, Nanda
Source Asociale bijters, Varkens.nl, 2012-03-14, J. Lamers, http://www.varkens.nl/nieuws/asociale-bijters
Department(s) WIAS
Animal Breeding and Genomics
Adaptation Physiology
Publication type Media appearance
Publication year 2012
Abstract Asociale varkens vertonen meer bijtgedrag dan sociale varkens. Irene Camerlink van Wageningen UR heeft dat in een vergelijkend onderzoek kunnen vaststellen. Het onderzoek wordt gepresenteerd tijdens het symposium Vreedzame Varkens op 23 maart in Sterksel. Varkens geeft alvast een voorproefje. Voor haar onderzoek heeft Camerlink in meerdere rondes 480 vleesvarkens vergeleken. De varkens zaten daarbij in een gemengde groep van zes dieren met één vierkante meter ruimte per varken. De varkens hadden de beschikking over een speeltje aan een ketting en kregen dagelijks een hand zaagsel. De ene helft van de varkens was geselecteerd als ‘asociaal’ en de andere helft als ‘sociaal’. De staarten werden niet gecoupeerd, om staartbijtgedrag uit te lokken. De varkens werden vervolgens verdeeld over gewone hokken of hokken met stro op de vloer. Uit het onderzoek bleek dat asociale varkens vaker manipulatief gedrag (bijten op oren, staarten en voorwerpen) vertonen dan sociale varkens. In de hokken met stro was er veel minder staartbijten, zowel bij de asociale varkens als de sociale varkens. Het effect van stro was daarbij groter dan het verschil in staartbijten tussen asociale en sociale varkens. Om het staartbijten te verminderen werden in alle hokken jute zakken opgehangen. In de hokken zonder stro werden die zakken veel gebruikt en nam het staartbijten duidelijk af. Varkens hebben dus kennelijk veel behoefte aan afleidingsmateriaal waar ze in kunnen bijten. Bij gebrek daaraan is de staart van hokgenoten het slachtoffer. Meer resultaten van onderzoek naar het gedrag van varkens wordt gepresenteerd tijdens het symposium Vreedzame Varkens, op 23 maart in Sterksel. Wageningen Universiteit en de Vrije Universiteit Amsterdam organiseren dit. U leest er meer over in de uitgave van Varkens van deze maand.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.