Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 423106
Title Waterbehandeling bij fruitsorteerinstallaties : ontwikkeling van een prototype
Author(s) Vliet, H.P.M. van; Wenneker, M.; Meulenkamp, R.J.A.
Source De Bilt : Grontmij - 67
Department(s) Fruit
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) fruitteelt - sorteermachines - waterverontreiniging - waterzuivering - pesticidenresiduen - proefprojecten - haalbaarheidsstudies - fruit growing - sorters - water pollution - water treatment - pesticide residues - pilot projects - feasibility studies
Categories Fruit Growing / Water Quality
Abstract Doel van het project is het ontwikkelen van een praktijkrijpe oplossing voor de problematiek met betrekking tot het lozen van ernstig met gewasbeschermingsmiddelen verontreinigd fruittransportwater, zodat emissies naar water kunnen worden beëindigd. Binnen het project is een proefinstallatie ontworpen en gerealiseerd die op locatie gedurende langere tijd (drie duurproeven) getest is. Ter ondersteuning zijn ook losstaand proeven uitgevoerd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.