Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 423131
Title Fokken op lager ureum gehalte : zowel tussen als binnen rassen bestaan duidelijke verschillen in ureumgehalte
Author(s) Veerkamp, R.F.; Vuuren, A.M. van; Haan, M.H.A. de
Source Veeteelt 22 (2005)22. - ISSN 0168-7565 - p. 10 - 12.
Department(s) ID - Dier en Omgeving
ID - Voeding
Research Institute for Animal Husbandry
Publication type Article in professional journal
Publication year 2005
Keyword(s) melkveehouderij - melkkoeien - dierveredeling - dierlijke meststoffen - samenstelling - ureum - ammoniak - emissie - rasverschillen - heritability - genetische correlatie - dairy farming - dairy cows - animal breeding - animal manures - composition - urea - ammonia - emission - breed differences - heritability - genetic correlation
Categories Animal Breeding and Genetics (General) / Cattle
Abstract Het ureumgehalte wordt in de nieuwe mestwetgeving belangrijk, zodat een lager gehalte aantrekkelijk is voor veehouders die mest moeten afvoeren. In een onderzoek is daarom gekeken naar de mogelijkheid om het ureumgehalte via de fokkerij te verlagen. Gekeken is hierbij naar verschillen tussen rassen, genetische verschillen binnen een ras, de erfelijkheidsgraad en de genetische correlatie
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.