Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 423160
Title Konijnen op Koers : bouw mee aan een duurzame konijnenhouderij
Author(s) Cornelissen, J.M.R.; Bremmer, B.; Eijk, O.N.M. van
Source Lelystad : Wageningen UR Livestock Research - 19
Department(s) Research
Wageningen Livestock Research
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) konijnen - dierlijke productie - duurzaamheid (sustainability) - dierenwelzijn - diergedrag - huisvesting, dieren - innovaties - rabbits - animal production - sustainability - animal welfare - animal behaviour - animal housing - innovations
Categories Alternative Farming / Rabbits
Abstract Konijnen op Koers zet een nieuwe koers uit voor een duurzame konijnenhouderij. Duurzaam is daarbij gedefinieerd als het vervullen van de behoeften van het konijn, de konijnenhouder, het milieu en de maatschappij. Het project is gericht op beweging in de praktijk en is uitgevoerd door en met partijen, die de duurzame konijnenhouderij kunnen verwezenlijken: veehouders, erfbetreders, ketenpartijen en dierenbeschermingsorganisaties. Deze partijen hebben samen een streefbeeld voor de konijnenhouderij opgesteld en hebben gewerkt aan toekomstbeelden, die binnen dit streefbeeld passen. De meest beloftevolle oplossingen uit deze toekomstbeelden zijn hierbij geselecteerd en verder uitgewerkt tot ‘bouwstenen’: concrete conceptoplossingen, die aangeven wat ondernemers kunnen bouwen of doen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.