Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 423207
Title Bedrijven, natuur en biodiversiteit. Een ketenperspectief op de rol van private partijen
Author(s) Burg, S.W.K. van den; Overbeek, G.
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Nota / LEI : Natuurlijke hulpbronnen )
Department(s) LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) agro-industriële ketens - biodiversiteit - duurzaamheid (sustainability) - landbouwbedrijven - grondstoffenindustrie - agro-industrial chains - biodiversity - sustainability - farms - input industries
Categories Agricultural Economics (General) / Nature Management (General)
Abstract Het idee dat bedrijven een rol kunnen spelen in de bescherming van natuur en biodiversiteit is aantrekkelijk. De bescherming van natuur, en daaraan verbonden biodiversiteit, is niet langer uitsluitend een publieke taak en overheden en maatschappelijke organisaties zoeken naar nieuwe beheermodellen, waarin het bedrijfsleven een belangrijkere rol speelt. Dit onderzoek richt zich op de mogelijkheden die ketenpartijen hebben om in hun keten te sturen op natuur en biodiversiteit. De vraag is met andere woorden: 'Hoe kunnen bedrijven ervoor zorgen dat hun leveranciers aandacht besteden aan natuur en biodiversiteit?'
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.