Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 423217
Title Gebiedsanalyse waterkwaliteit Peel & Maasvallei
Author(s) Wal, E. van der; Moonen, V.; Bolt, F.J.E. van der
Source H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 44 (2011)5. - ISSN 0166-8439 - p. 58 - 61.
Department(s) CWC - Integrated Water Resources Management
Wageningen Environmental Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) oppervlaktewater - oppervlaktewaterkwaliteit - landbouw en milieu - gewasbescherming - pesticidenresiduen - waterschappen - noord-limburg - midden-limburg - surface water - surface water quality - agriculture and environment - plant protection - pesticide residues - polder boards - noord-limburg - midden-limburg
Categories Water Quality
Abstract Waterschap Peel en Maasvallei heeft een gebiedsanalyse laten uitvoeren voor stoffen, die een slechte waterkwaliteit veroorzaken en waarvan de landbouw een relevante bron kan zijn. CLM Onderzoek & Advies en Alterra hebben de meetgegevens van het waterschap voor deze stoffen (nutriënten, zware metalen en gewasbeschermingsmiddelen) in samenhang met gebiedskenmerken en de landbouwpraktijk geanalyseerd. Deze analyse dient als basis voor gesprekken met agrariërs en vor het opstellen van een plan van aanpak voor een betere waterkwaliteit.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.