Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 423276
Title Elektronische monitoring van kleinschalige staandwantvisserij
Author(s) Helmond, A.T.M. van; Couperus, A.S.
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR nr.: C034/12) - 25
Department(s) Visserij
Vis
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) visserij - visvangsten - vangstsamenstelling - discards - bijvangst - beschermde soorten - monitoring - globale plaatsbepalingssystemen - detectors - elektronica - fisheries - fish catches - catch composition - discards - bycatch - protected species - monitoring - global positioning systems - detectors - electronics
Categories Fisheries
Abstract In deze studie worden de mogelijkheden onderzocht van Electronic Monitoring (EM: het monitoren van de visserijactiviteit en vangst door middel van CCTV en GPS, rotatie- en hydrolieksensoren) aan boord van een staandwantkotter kleiner dan 10m in de visserij met spiegel-, tong- en zeebaarsnetten. Het verzamelen van vangst- en discardswaarnemingen van deze groep kotters, door middel van waarnemers aan boord, is vaak moeilijk te bewerkstelligen vanwege beperkte ruimte. Getoetst wordt of EM een waarnemer aan boord kan vervangen voor wat betreft de bemonstering van de visvangst en het monitoren van bijvangsten van beschermde diersoorten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.