Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 423283
Title KBWOT 2011: maintainingh the quality of WOT shellfish stock assessments
Author(s) Troost, K.; Poelman, M.; Craeymeersch, J.A.M.; Jansen, J.M.
Source Yerseke : Centrum voor Visserijonderzoek (CVO report / Centre for Fisheries Research 12.004) - 20
Department(s) Delta
Aquaculture
Ecosystemen
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) schaaldieren - tellingen - visbestand - kustwateren - shellfish - censuses - fishery resources - coastal water
Categories Fishery Resources and Management
Abstract Het Centrum voor Visserij Onderzoek (CVO) van Wageningen UR is verantwoordelijk voor de wettelijke onderzoekstaken (WOT) voor het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. In 2011 is binnen KBWOT Visserij een project uitgevoerd met het doel om de kwaliteit van de schelpdierbestandsschattingen in de Nederlandse kustwateren te verbeteren. Resultaten, conclusies en aanbevelingen worden hier gerapporteerd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.