Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 423385
Title Toekomstperspectief van varkensbedrijven in Oost-Nederland - Quick scan
Author(s) Hoste, R.; Baltussen, W.H.M.; Zeewuster, H.; Veen, H.B. van der; Jager, J.H.
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Nota / LEI : Onderzoeksveld Sector en ondernemerschap ) - 28
Department(s) LEI MARKT & K - Ketenprestaties
LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) varkenshouderij - dierenwelzijn - milieubeleid - landbouwbeleid - vergelijkend onderzoek - overijssel - gelderland - oost-nederland - zuid-nederland - pig farming - animal welfare - environmental policy - agricultural policy - comparative research - overijssel - gelderland - east netherlands - south netherlands
Categories Agricultural Policy / Environmental Policy / Pigs
Abstract De varkenshouderij heeft de laatste jaren te maken met verschillende overheidsmaatregelen, waaronder de eisen uit het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij en de strengere welzijnseisen uit het Varkensbesluit. Daarnaast krijgen varkensbedrijven te maken met de gevolgen van het Actieprogramma Nitraatrichtlijn (kosten mestafzet en mestverwerking). De gevolgen van dit beleid kunnen verschillend uitpakken voor verschillende regio's in Nederland. De Directie Regionale Zaken van het ministerie van EL&I heeft als reactie op een signaal uit de sector het LEI opdracht gegeven de effecten te kwantificeren van het milieu- en welzijnsbeleid voor de varkenssector in Oost-Nederland (Overijssel en Gelderland). Met dit onderzoek wordt inzicht gegeven in de integrale gevolgen in vergelijking met Zuid-Nederland.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.