Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 423386
Title Voedsel labelen met land van herkomst: leuk, maar geen voorwaarde. Onderzoek onder Nederlandse consumenten
Author(s) Haaster-de Winter, M.A. van; Ruissen, A.
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Consument & gedrag ) - ISBN 9789086155781 - 46
Department(s) LEI Consumer & behaviour
LEI Consument and Behaviour
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) etiketteren van voedingsmiddelen - herkomst - consumentenvoorkeuren - nutrition labeling - provenance - consumer preferences
Categories Consumer Behaviour / Food Packaging
Abstract De vermelding van het land van herkomst is in de Europese Unie verplicht voor enkele agrarische producten, te weten: rundvlees, honing, verse groenten en fruit en olijfolie. In Nederland wordt het land van herkomst buiten de verplichte etikettering van deze productgroepen nog nauwelijks vermeld. Binnen het Europees Parlement wordt gedacht over uitbreiding van de verplichte herkomstetikettering naar andere productgroepen. Aanleiding voor het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) om onderzoek te laten doen naar de waarde van de land-van-herkomstaanduiding op het etiket van voedselproducten vanuit consumentenperspectief. Daarbij is ook gekeken naar de rol die herkomstetikettering bij de aanschaf van een voedselproduct speelt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.