Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 423428
Title Laag pathogene aviaire influenza virus infecties op pluimveebedrijven in Nederland
Author(s) Goot, J.A. van der; Verhagen, J.; Gonzales, J.; Backer, J.A.; Bongers, J.H.; Boender, G.J.; Koch, G.
Source Wageningen [etc.] : Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Centraal Veterinair Instituut [etc.] (CVI rapport / Centraal Veterinair Instituut 12/CVI0036) - 31
Department(s) Diagnostics & Crisis Organization
Virology
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) pluimveehouderij - aviaire influenza - dierenwelzijn - diergezondheid - huisvesting, dieren - pluimvee - hennen - kippen - dierlijke productie - dierziekten - uitloop - influenzavirussen - poultry farming - avian influenza - animal welfare - animal health - animal housing - poultry - hens - fowls - animal production - animal diseases - outdoor run - influenza viruses
Categories Poultry / Infectious Diseases
Abstract Laag Pathogene Aviaire Influenza (LPAI) is een aandoening bij pluimvee die wordt veroorzaakt door LPAI virussen. In Nederland worden elk jaar meer infecties met LPAI virussen op pluimveebedrijven gedetecteerd. In dit rapport is gekeken naar een aantal mogelijke oorzaken voor deze toename. Het vermoeden bestaat dat serologisch en/of virologisch positieve bedrijven vaker dan gemiddeld bedrijven zijn met vrije uitloop. De vraag is of dit werkelijk zo is, en zo ja welke maatregelen dan genomen kunnen worden om de kans op een introductie op een bedrijf met vrije uitloop te verminderen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.