Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 423463
Title Resource use efficiency and environmental performance of biofuel cropping systems
Author(s) Vries, S.C. de
Source Wageningen University. Promotor(en): Martin van Ittersum; Ken Giller, co-promotor(en): Gerrie van de Ven. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461731173 - 211
Department(s) Plant Production Systems
PE&RC
Publication type Dissertation, internally prepared
Publication year 2012
Keyword(s) biobrandstoffen - gebruiksefficiëntie - hulpbronnenbeheer - bioethanol - biodiesel - duurzaamheid (sustainability) - duurzaamheidsindicatoren - brandstofgewassen - biobased economy - biofuels - use efficiency - resource management - bioethanol - biodiesel - sustainability - sustainability indicators - fuel crops - biobased economy
Categories Bioenergy
Abstract Dit proefschrift heeft tot doel om de productie-ecologische duurzaamheid te analyseren van een aantal productieketens voor biobrandstoffen die zoveel mogelijk de wereldwijde verscheidenheid aan gewassen, biofysische en overige omstandigheden weerspiegelen. Productie-ecologische duurzaamheid maakt deel uit van de milieudimensie van duurzaamheid; voor ons specifieke doel hebben we dit deelgebied gedefinieerd middels een set duurzaamheidsindicatoren die betrekking hebben op de efficiëntie waarmee schaarse grondstoffen gebruikt worden, op bodemkwaliteit, netto energieproductie en broeikasgasemissies. Een tweede doel van dit proefschrift is het formuleren van een algemene methodiek die duurzaamheidsanalyses van productieketens voor biobrandstoffen mogelijk maakt, die helpt bij het ontwikkelen van zulke systemen met een minimum aan landgebruiksverandering en mogelijk een basis zou kunnen vormen voor het certificeren van de duurzaamheid ervan.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.