Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 423516
Title Zuivering van dompelbadrestanten met de Sentinel
Author(s) Werd, H.A.E. de; Lans, A.M. van der; Roelofs, P.F.M.M.; mestdagh, I.; Hoop, M. D'
Source Lisse : PPO Bloembollen en Bomen
Department(s) Fruit
Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) bloembollen - dompelbaden - ontsmettingsmiddelen - residuen van ontsmettingsmiddelen - waterkwaliteit - benodigde machines - gebruiksefficiëntie - kosten - ornamental bulbs - dips - disinfectants - disinfectant residuals - water quality - machinery requirements - use efficiency - costs
Categories Bulb and Tuber Flowers / Cultural Control
Abstract Het doel van dit onderzoek is om het bloembollenbedrijfsleven en de KAVB in het bijzonder de kennis te geven waarmee zij kan beoordelen of zuivering van dompelbadrestanten met de Sentinel een reëel alternatief is, voor het geval het uitrijden van dompelbadrestanten in de toekomst geen werkbare oplossing meer zou zijn. Hiervoor is inzicht nodig in: - effectiviteit van zuivering met de Sentinel - het wettelijke kader waar bij gebruik van de Sentinel rekening gehouden dient te worden - kosten. Daarnaast is gevraagd de voor- en nadelen van biologische zuivering van dompelbadrestanten ten opzichte van zuivering met de Sentinel inzichtelijk te maken indien dat mogelijk is op basis van bestaande kennis.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.