Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 423526
Title State-of-the-Art bewaarsysteem tulpenbollen : Resultaten 2010
Author(s) Wildschut, J.; Putten, K. van der; Dam, M.F.N. van; Sapounas, A.; Gulik, T. van der; Diepen, G. van
Source Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 43 p.
Department(s) Flower Bulbs
GTB Tuinbouw Technologie
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) bloembollen - tulpen - opslag - ventilatie - temperatuur - energiebesparing - duurzame energie - landbouwkundig onderzoek - ornamental bulbs - tulips - storage - ventilation - temperature - energy saving - sustainable energy - agricultural research
Abstract Het project State-of-the-Art bewaren van tulpenbollen is in 2007 opgestart om te demonstreren wat er met behoud of verbetering van productkwaliteit, met de huidige stand der techniek aan energiebesparing mogelijk is. En om met aanvullend onderzoek op de deelnemende bloembollenbedrijven in de toekomst nog meer te kunnen besparen. Voor het 4de jaar op rij is er door de nu 10 deelnemers fors bespaard op energie: gemiddeld 30% op gas en 44% op elektra. Op het bedrijf dat het meest op gas bespaarde was dat zelfs 72% en op het bedrijf dat het meest op elektra bespaarde was dat 80%. Het doel van het project is tweeledig: Spoor 1) demonstreren wat er met behoud of verbetering van de productkwaliteit met de huidige stand der techniek aan energiebesparing in de bewaring bij tulp mogelijk is. Spoor 2) aanvullend onderzoek & ontwikkeling om hierbij in de toekomst nog meer energie te kunnen besparen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.