Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 423538
Title Consequenties van het bemalingsplan "onbemalen landen" ten aanzien van de kwel, chloridegehalte van het polderwater en de waterhuishouding in enige aangrenzende natuurterreinen
Author(s) Wit, K.E.
Source Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 919) - 11
Department(s) Institute for land and water management research
Publication type Research report
Publication year 1976
Keyword(s) peilbeheer - hydrologie - kop van noord-holland - water level management - hydrology - kop van noord-holland
Categories Agrohydrology
Abstract Op verzoek van waterschapsbestuur van Zijpe en Hazepolder is een onderzoek uitgevoerd naar de consequenties van een nieuw bemalingsplan, ter vervanging van huidige peilen, waarbij talrijke onderbemalingen worden vervangen door een nieuw te stichten bemalingsinrichting
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.