Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 423673
Title Recreational fishery in the Netherlands: catch estimates of cod (Gadus morhua) and eel (anguilla anguilla) in 2010
Author(s) Hammen, T. van der; Graaf, M. de
Source IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C014/12) - 62
Department(s) Vis
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) visserij - sportvissen - palingen - kabeljauw - monitoring - fisheries - game fishes - eels - cod - monitoring
Categories Fisheries
Abstract De Nederlandse overheid zijn verplichtingen opgelegd door de Europese Commissie met betrekking tot het rapporteren van vangsten door recreatieve vissers. Voor Nederland geldt deze verplichting alleen voor kabeljauw en aal. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) is hiermee in het najaar van 2009 een aanvang gemaakt door IMARES. Sportvisserij Nederland is nauw betrokken bij de inhoud van het Recreatieve Visserij Programma en heeft in 2010 een significante financiële bijdrage geleverd aan het nieuwe onderzoeksprogramma
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.