Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 423692
Title Mariene monitoring & Natura 2000
Author(s) Paijmans, A.J.; Asjes, J.
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR nr.: C050/12) - 155
Department(s) Wageningen Marine Research
Vis
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) vogels - vissen - zeezoogdieren - benthos - natura 2000 - monitoring - noordzee - waddenzee - schelde - veerse meer - grevelingen - birds - fishes - marine mammals - benthos - natura 2000 - monitoring - north sea - wadden sea - river scheldt - veerse meer - grevelingen
Categories Aquatic Ecology
Abstract IMARES heeft in opdracht van het ministerie van EL&I een rapport opgesteld over de eisen die de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn stellen ten aanzien van de monitoring in de Nederlandse zoute wateren. Vervolgens is geanalyseerd waar de huidige monitoring die wordt uitgevoerd voldoet aan deze eisen en waar deze leemtes vertoond. Binnen dit onderzoek vallen alle zoute wateren. Naast zes Natura 2000-gebieden op de Noordzee, ook de volgende gebieden meegenomen: Westerschelde & Saeftinghe, Oosterschelde, Veerse Meer, Grevelingen, Waddenzee
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.