Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 423873
Title Geohydrologisch onderzoek in de omgeving van Herkenbosch
Author(s) Wit, K.E.; v Rees Vellinga, E.; Wijnsma, M.
Source Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 1624) - 10
Department(s) Institute for land and water management research
Publication type Research report
Publication year 1985
Keyword(s) watervoerende lagen - grondwaterstroming - putten - grondwaterkwaliteit - midden-limburg - aquifers - groundwater flow - wells - groundwater quality - midden-limburg
Categories Geohydrology, Soil Hydrology
Abstract Studie naar de geohydrologische en hydrochemische geaardheid van het gebied Herkenbosch-Vlodorp. Het betrokken gebied ligt dicht bij de grens tussen twee belangrijke tectonische eenheden, namelijk de Centrale Slenk en de Deelhorst. Deze grens wordt gevormd door de Peelrandbreuk die juist ten oosten van Herkenbosch loopt, waardoor het gebied grotendeels in de Slenk ligt. De Peelhorst is een relatief sterk gerezen blok ten oosten van de Peelrandbreuk. Hij is in het veld op verschillende plaatsen te herkennen als een hoge rug die van zuidoost naar noordwest verloopt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.