Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 423974
Title Kassen verdekken biedt perspectief; Teelt en bedrijfssituatie bepalen het resultaat
Author(s) Ruijs, M.N.A.; Smit, P.X.; Jukema, G.D.
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector en ondernemerschap ) - ISBN 9789086155828 - 40
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
LEI SECT & OND - Duurzame Ontwikkeling Agrosectoren
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) kassen - glastuinbouw - bekleding, bouw - beglazing - energiegebruik - productiefactoren - onderzoek - economische analyse - haalbaarheidsstudies - innovaties - efficiëntie - greenhouses - greenhouse horticulture - cladding - glazing - energy consumption - factors of production - research - economic analysis - feasibility studies - innovations - efficiency
Categories Greenhouse Technology
Abstract studie uitgevoerd naar de technische en economische perspectieven van het verdekken van bestaande kassen. Het verdekken van kassen is het vervangen van het bestaande kasdek, inclusief het eventueel ophogen. De studie omvat een inventarisatie van de ervaringen en visies van belanghebbenden met het ophogen en verdekken van kassen, het in kaart brengen van de kosten en baten van ophogen en verdekken voor 3 fictieve bedrijfssituaties en het nagaan van de perspectieven van het verdekken van kassen voor ondernemers in de glastuinbouwsector op de korte en middellange termijn.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.