Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 424115
Title Welkom op Tuinenpark De Koekelt : de kracht van tuinenparken voor de wijk
Author(s) Alix, L.; Eppink, H.J.
Source Wageningen : Wageningen UR Wetenschapswinkel (Rapport / Wageningen UR, Wetenschapswinkel 284) - 39
Department(s) Education and Learning Sciences
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) tuinen - publieke tuinen - stadsomgeving - nationaliteiten - bevolking - bewonersparticipatie - culturele interactie - recreatie - stadslandbouw - gardens - public gardens - urban environment - nationalities - human population - community participation - cultural interaction - recreation - urban agriculture
Categories Gardens / Public Green and Parks
Abstract 120 tuinders van 14 verschillende nationaliteiten en een variatie van nutstuinen tot wilde bloementuinen. Dat is tuinenpark De Koekelt. Een volkstuincomplex in Ede dat sinds de winter van 2011-2012 is opengesteld naar de wijk. Buurtbewoners hebben nu vrij toegang tot het tuinenpark en kunnen wandelen over de paden in het park, die aansluiten op de wandelpaden in het aangrenzende Veldhuizerbos. Het toekomstige verenigingsgebouw wordt een ontmoetingsplaats voor tuinders en buurtbewoners. In deze brochure staat uitgelegd hoe tuinenparken de openstelling naar de wijk het beste kunnen aanpakken. De brochure komt voort uit een onderzoek dat de Wetenschapswinkel,Wageningen UR (University & Research centre) voor Tuinenpark De Koekelt heeft uitgevoerd. Dit onderzoek geeft aan op welke manier bewoners en organisaties uit de buurt het beste bij het tuinenpark betrokken kunnen worden. En hoe de saamhorigheid onder tuinders versterkt kan worden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.