Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 424174
Title Gewenste grondwaterstand in de jonge Veenkoloniën
Author(s) Spelt, T.S.B. van der
Source Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 911) - 26
Department(s) Institute for land and water management research
Publication type Research report
Publication year 1976
Keyword(s) grondwaterstand - infiltratie - kanalen - bodemwater - veenkolonien - groundwater level - infiltration - canals - soil water - veenkolonien
Categories Geohydrology, Soil Hydrology
Abstract Het doel van het onderzoek is: Na te gaan wat de mogelijke infiltratie vanuit de wijk is om de grondwaterstand in de aanliggende gronden zodanig te verhogen, dat voldoende water voor het gewas beschikbaar komt en een maximale produktie gehaald wordt
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.