Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 424176
Title Onderzoek naar verschillen in frequentieverdeling van hoge grondwaterstanden tengevolge van verschillen in neerslag
Author(s) Driel, P. van
Source Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 936) - 35
Department(s) Institute for land and water management research
Publication type Research report
Publication year 1976
Keyword(s) grondwaterstand - drainage - neerslag - evapotranspiratie - modellen - groundwater level - drainage - precipitation - evapotranspiration - models
Categories Hydrology
Abstract Momenteel worden in Nederland bij het bepalen van drainafstanden de stationaire formules van Hooghoudt (1940) en Ernst (1954) gebruikt, In het bij deze formules gehanteerde kriterium wordt dientengevolge geen rekening gehouden met het niet-stationaire karakter van de grondwaterstroming naar de ontwateringsmiddelen. In opdracht van de 'DRAINAGE CONTACTGROEP' is in het hier gepresenteerde onderzoek nader onderzoek gedaan naar dit aspekt van het drainagekriterium.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.