Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 424178
Title Beregening en bevloeiing in Nederland in 1976
Author(s) Wilde, J.G.S. de; Linthorst, T.J.
Source Wageningen : ICW (Nota / Insituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 973) - 30
Department(s) Institute for land and water management research
Publication type Research report
Publication year 1977
Keyword(s) beregening - droogte - statistiek - droge omstandigheden - meteorologische factoren - overhead irrigation - drought - statistics - dry conditions - meteorological factors
Categories Irrigation
Abstract Gedurende de ongewoon droge zomer van 1976 is weer gebleken, hoe belangrijk het voor de watervoorziening van land- en tuinbouw is, dat beschikt kan worden over gegevens over beregening en bevloeiing. Het jaar 1976 leverde in het tijdvak van februari tot en met augustus een 'droogte record' over de laatste 125 jaar, de periode waarover de landelijke gegevens bekend zijn. Vragen over de landbouwwatervoorziening waren onder andere aanleiding om een werkgroep over beregening 1976 in te stellen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.