Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 424179
Title Verslag van het ontwateringsproefobject in polder Assendelft
Author(s) Schothorst, C.J.; Hettinga, D.
Source Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 985) - 12
Department(s) Institute for land and water management research
Publication type Research report
Publication year 1977
Keyword(s) laagveengronden - veengronden - regulatie - drainage - waterstand - noord-holland - polders - bodemdaling - fen soils - peat soils - regulation - drainage - water level - noord-holland - polders - subsidence
Categories Drainage
Abstract Naar aanleiding van de gunstige resultaten met diepere ontwatering op bosveengronden (Zegveld, Hoenkoop en Bleskensgraaf) en op mosveengronden (Friesland) werd de behoefte gevoeld om ook in Noord-Holland een ontwateringsproefobject aan te leggen. In verband met de door de ruilverkaveling gecreërde brede percelen op het verplaatste bedrijf van de Gebroeders Vrouwe was dit bedrijf zeer geschikt voor een vergelijking van een detailontwatering door middel van buisdrainage ten opzichte van een greppelsysteem.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.