Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 424206
Title Berekening van maatgevende afvoeren, onafhankelijk van gemeten afvoeren
Author(s) Bloemen, G.W.
Source Wageningen : ICW (Verspreide overdrukken / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 131) - 11
Department(s) Institute for land and water management research
Publication type Research report
Publication year 1972
Keyword(s) afvoer - grondwaterstand - waterbergend vermogen - wiskundige modellen - discharge - groundwater level - water holding capacity - mathematical models
Categories Hydrology
Abstract Onafhankelijk van bestaande afvoeren of ontwateringstoestanden kunnen afvoernormen worden berekend, indien de eisen van gewas en bedrijfsvoering - beschreven door een hoogst toelaatbare grondwaterstand en de frequentie, waarmee deze mag worden overschreden - bekend worden verondersteld. In dit artikel wordt een rekenmodel besproken dat deze factoren betrekt in een bepaling van de samenhang tussen de bergingscapaciteit en de noodzakelijke afvoer in een gebied. De methode heeft betrekking op die situaties, waarin de oppervlakteafvoer is te verwaarlozen, die niet het gevolg is van inundatie door stijging van het grondwater tot aan het maaiveld.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.