Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 424265
Title Resultaten van grondverbeteringsproeven op zandgrond
Author(s) Wiebing, R.; Verhaegh, W.B.
Source Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 1040) - 33
Department(s) Institute for land and water management research
Publication type Research report
Publication year 1978
Keyword(s) zandgronden - diepe grondbewerking - bodemwater - landverbetering - drenthe - sandy soils - deep tillage - soil water - land improvement - drenthe
Categories Soil Physics / Tillage
Abstract De vochthoudendheid van zandgronden hangt nauw samen met het gehalte aan organische stof. Hoe meer organische stof hoe groter de vochthoudendheid. Om het organische stofgehalte in de ondergrond te verhogen is er eigenlijk maar één mogelijkheid, en dat is, er voor te zorgen dat bij de bewerking een gedeelte van de humeuze bovengrond met de ondergrond wordt vermengd. Spitfrezen of mengwoelen lijkt dan ook de voorkeur te verdienen boven een bewerking waarbij alleen het humusloze zand wordt losgemaakt zoals dat bij het woelen met een scherpe woeler het geval is.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.