Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 424438
Title Carbon Footprint bolbloemen : een rekenmodel voor de CO2-uitstoot uit de broeierij
Author(s) Putten, K. van der; Wildschut, J.
Source Lisse : Praktijkonderzoek Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 18
Department(s) Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) bloembollen - forceren van planten - kooldioxide - emissie - broeikaseffect - modellen - internationale handel - teeltsystemen - transport - ornamental bulbs - forcing - carbon dioxide - emission - greenhouse effect - models - international trade - cropping systems - transport
Categories Bulb and Tuber Flowers / Environmental Management (General)
Abstract In sommige exportlanden wordt het vermelden van de ‘Carbon Footprint’ op producten geleidelijk aan verplicht gesteld. Doel van dit project is daarom exporteurs en handelaren een rekenmodel ter beschikking te stellen waarmee gemakkelijk het Carbon Footprintgetal van een zending bolbloemen kan worden uitgerekend. Ook kan worden uitgerekend wat het Carbon Footprintgetal is van bolbloemen die in de importlanden Zweden en de Verenigde Staten uit in Nederland geteelde broeibollen worden gebroeid. Daartoe is het bestaande model voor de berekening van de Carbon Footprint van bloembollen uitgebreid met de broeierij van tulp, narcis, lelie en hyacint. Voor deze gewassen is de CO2-uitstoot van de belangrijkste materiaal - en energiestromen bepaald en toegevoegd aan het bestaande model.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.