Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 424455
Title Voersysteem voor het leren eten van jonge biggen: 'Jong geleerd, oud gedaan' : de ontwikkeling van een nieuw voersysteem binnen project 'Vitale vleesvarkens'
Author(s) Dirx-Kuijken, N.C.P.M.M.; Peet-Schwering, C.M.C. van der; Hoofs, A.I.J.
Source Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 599) - 15
Department(s) Wageningen Livestock Research
Research
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) biggen - voedersystemen - varkenshouderij - biggenvoeding - diergedrag - piglets - feeding systems - pig farming - piglet feeding - animal behaviour
Categories Pigs / Feeding Systems, Feed Rations
Abstract Om de voeropname in de eerste dagen na spenen te verhogen, is een ontwikkeltraject in gang gezet voor het voersysteem 'Jong geleerd, oud gedaan'. Hiermee wordt aan biggen reeds voor spenen een voersysteem aangeleerd dat na spenen hetzelfde blijft. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het leren eten van de zeug en het pavlov effect. In dit ontwikkeltraject is het systeem beoordeeld op de vooraf gestelde eisen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.