Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 424493
Title Ziekzoeker in pootaardappelen : spectrale en chlorofylfluorescentie beeldanalyse van virus- en bacteriezieke pootaardappelen
Author(s) Kamp, J.A.L.M.; Blok, P.M.; Polder, G.
Source Kennisakker.nl 2012 (2012)30 mei.
Department(s) OT Team Int. Prod. & Gewasinn.
Biometris
Publication type Article in professional journal
Publication year 2012
Keyword(s) aardappelen - verwijderen van ongewenste planten - beeldverwerking - spectraalanalyse - fluorescentie - plantenziektebestrijding - pootaardappelen - akkerbouw - potatoes - roguing - image processing - spectral analysis - fluorescence - plant disease control - seed potatoes - arable farming
Abstract Dit onderzoek was gericht op het vinden van de meest geschikte opnametechniek voor het ziekzoeken, waarmee een eenduidig onderscheid te maken is tussen zieke en niet-zieke planten. Een belangrijk accent lag op het vroegtijdig herkennen van zieke planten. De nieuwe technologieën hebben vooral meerwaarde als het herkennen mogelijk wordt voordat de symptomen door het menselijk oog waarneembaar zijn. Op basis van de meetresultaten en discussies in de klankbordgroep kan geconcludeerd worden dat de technieken nog niet rijp zijn om naar de praktijk te brengen. Nader onderzoek is nodig.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.