Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 424498
Title Smakelijk eten : aandacht voor eten bij het Leger des Heils
Author(s) Snels, J.C.M.A.; Klein Gebbink, S.A.; Boogaard, K. van den; Delahay, E.; Borgijink, J.; Heuvel, E. van den; Houtman, J.; Kleeven, N.; Koenders, L.; Saris, A.; Steeghs, V.
Source Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wageningen UR, Wetenschapswinkel 266) - ISBN 9789085851974 - 44
Department(s) FBR Fresh Supply Chains
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) voedselafval - maaltijd-, drank- en logiesverstrekking - maaltijden - kook-koel systeem - kookmethoden - voedselbereiding - voedselverspilling - food wastes - hospitality industry - meals - cook-chill system - cooking methods - food preparation - food wastage
Categories Foods, Beverages / Human Nutrition and Health
Abstract Het Leger des Heils wil meer aandacht voor eten. Het wil voedselverspilling tegengaan door reststromen voedsel uit de voedselindustrie te gebruiken bij de productie van warme maaltijden en waar mogelijk de kwaliteit en beleving van maaltijden verbeteren. Het voorliggend onderzoek gaat in op mogelijkheden om deze ambitie te bereiken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.