Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 424513
Title Het versterken van ondernemerschap in de regio : ervaringen vanuit regionale kennisarrangementen
Author(s) Beldman, A.C.G.; Dijkshoorn-Dekker, M.W.C.; Geerling-Eiff, F.A.; Kortstee, H.J.M.; Grip, K. de; Knijff, A. van der; Lakner, D.; Beers, P.J.; Jukema, G.D.; Noorduyn, L.
Source Wageningen UR - 116
Department(s) LEI Agricultural sector & entrepreneurship
LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
Education and Learning Sciences
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) ondernemerschap - agrarisch onderwijs - regionale ontwikkeling - economische ontwikkeling - kennisoverdracht - kennis - agro-industriële sector - regioleren - entrepreneurship - agricultural education - regional development - economic development - knowledge transfer - knowledge - agroindustrial sector - regional atelier
Categories Knowledge Exchange
Abstract Het kenniswerkplaatsmodel als kennisarrangement is niet als een blauwdruk door te vertalen van regio naar regio. Dit vergt een aanpak op maat. Wel kunnen regio's onderling leren van de verschillende aanpakken. Om de continuïteit voor de kenniswerkplaats te borgen is het van belang dat de kennisagenda die leidt tot de uitvoering van projecten, opgehangen wordt aan de kapstok van een regionale langetermijnvisie.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.