Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 424664
Title Baron op klompen : mr. B.W.A.E. baron Sloet tot Oldhuis (1807-1884): aan de hefboom tot welvaart
Author(s) Coster, W.
Source Wageningen [etc.] : Nederlands Agronomisch Historisch Instituut (Historia agriculturae 40) - ISBN 9789085049500 - 416
Department(s) Division of Rural History
Publication type Book aimed at a professional audience
Publication year 2008
Keyword(s) biografieën - politiek - economie - onderwijs - kennis - communicatie - handel - landbouw - plattelandseconomie - kolonialisme - nederland - geschiedenis - plattelandsontwikkeling - oost-nederland - biographies - politics - economics - education - knowledge - communication - trade - agriculture - rural economy - colonialism - netherlands - history - rural development - east netherlands
Categories Economic, Social, and Cultural History of the Netherlands
Abstract Mr. Bartholomeus Willem Anne Elise baron Sloet tot Oldhuis, kortweg Sloet, was een prominent burger in de 19e eeuw. Van oorsprong was hij Geldersman, maar het grootste gedeelte van zijn leven woonde en werkte hij in Overijssel. Hij was daar burgemeester, rechter en initiator van de ‘Overijsselse Vereeniging tot Ontwikkeling van Provinciale Welvaart' waaruit in 1846 de Landhuishoudkundige Congressen voortkwamen. In de beide decennia rondom 1848 was hij een buitengewoon actief lid van de Tweede Kamer. Hij zette zich in voor de bevordering van de landbouw, de emancipatie van het platteland, de aanleg van wegen te water en te land en de verspreiding van kennis en kunde.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.