Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 424768
Title Tabaksblad in witte- en rodekool
Author(s) Everaarts, A.P.
Source PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 4 (2000)3. - ISSN 1385-5298 - p. 24 - 26.
Department(s) Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond
Publication type Article in professional journal
Publication year 2000
Keyword(s) koolsoorten - afwijkingen, planten - plantenziektekunde - symptomen - misvormingen - gewasbescherming - cultuurmethoden - brassica oleracea var. capitata - groeitempo - sapstroom - vloeistoffen (liquids) - cabbages - brassica oleracea var. capitata - plant disorders - plant pathology - symptoms - malformations - plant protection - cultural methods - growth rate - sap flow - liquids
Categories Vegetables
Abstract Onderzoek naar tabaksblad in kool toont aan dat deze groeiafwijking ontstaat tijdens de teelt. Factoren die tijdens de teelt van sluitkool het optreden van tabaksblad (inwendig rand) in belangrijke mate beinvloeden zijn de groeisnelheid en de waterhuishouding van het gewas
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.