Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 424828
Title Landbouw en recreatie in krimpregio's : knelpunten en kansen
Author(s) Kuhlman, J.W.; Agricola, H.J.; Blaeij, A.T. de; Hoop, J.G. de; Michels, R.; Smit, A.B.; Vogelzang, T.A.
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI Wageningen UR : Onderzoeksveld Regionale Economie & Ruimtegebruik ) - ISBN 9789086155866 - 95
Department(s) LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
CL - Rural Dynamics
Agricultural Economics and Rural Policy
LEI SECT & OND - Duurzame Ontwikkeling Agrosectoren
LEI Agricultural sector & entrepreneurship
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) bevolkingsafname - economische ontwikkeling - regio's - recreatie - groningen - zeeuws-vlaanderen - zuid-limburg - population decrease - economic development - regions - recreation - groningen - zeeuws-vlaanderen - zuid-limburg
Categories Leisure and Recreation / Land Use Planning
Abstract In de komende decennia zal de bevolkingsgroei in Nederland geleidelijk tot stilstand komen, waarna waarschijnlijk een daling zal inzetten. De groei verschilt per regio, en als sommige regio's blijven groeien moeten andere noodzakelijkerwijs krimpen. In sommige regio's is de bevolking al aan het dalen, en andere krijgen in de nabije toekomst met krimp te maken. Dit proces zal op regionaal niveau aanzienlijke sociale en economische gevolgen hebben. Bevolkingskrimp is de laatste jaren dan ook een belangrijk thema geworden op de beleidsagenda van zowel de rijksoverheid als de betrokken regio's. Welke rol kunnen landbouw en recreatie spelen in het mitigeren van de problemen rond krimp? En welke gevolgen kan krimp hebben voor deze beide sectoren? Dit rapport geeft antwoorden op deze vragen voor de drie onderzochte regio's: Noord- en Oost-Groningen, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.