Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 424831
Title Er is geen enkel werkzaam principe dat altijd werkt. Een eerste verkenning van het begrip werkzame principes
Author(s) Wartna, J.; Vaandrager, L.; Wagemakers, A.; Koelen, M.
Source Wageningen : Wageningen University - 31
Department(s) Health and Society
WASS
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) gezondheidsbevordering - levensstijl - interventie - gezondheidsbescherming - health promotion - lifestyle - intervention - health protection
Categories Public Health
Abstract Sinds 2008 onderhoudt RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) het loketgezondleven.nl met een interventie database (I-database). In deze I-database zijn leefstijlinterventies opgenomen die geclassificeerd zijn als ‘theoretische goed onderbouwd’, als ‘waarschijnlijk effectief’ of als ‘bewezen effectief’. In de databank Effectieve Jeugdinterventies staan jeugdinterventies die op dezelfde manier geclassificeerd zijn evenals op de web portal het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. Professionals kunnen een interventie indienen en ter beoordeling voorleggen aan de Erkenningscommissie Interventies. Werkzame principes zijn gekoppeld aan de doelen van een interventie en gaan over principes die het effect van een interventie tot stand brengen. Het is echter nog onduidelijk wat er precies bedoeld wordt met 'werkzame principes' en wat dit vervolgens betekent voor het erkenningstraject. De leerstoelgroep Gezondheid en Maatschappij is daarom gevraagd een beperkt literatuuronderzoek te doen en een aantal interviews uit te voeren met personen uit de praktijk van gezondheidsbevordering en de jeugdgezondheidszorg (december 2011- februari 2012). Doel van dit onderzoek is om meer helderheid te krijgen over het begrip werkzame principes zodat er een besluit kan worden genomen of het expliciteren van werkzame principes waardevol is voor het erkenningstraject.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.