Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 424898
Title De mogelijke invloed van afvoeren tijdens dooiperioden en tijdens het groeiseizoen op het ontwerpen en onderhouden van af- en ontwateringsstelsels
Author(s) Bakel, P.J.T. van
Source Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 1254) - 42
Department(s) Institute for land and water management research
Publication type Research report
Publication year 1981
Keyword(s) drainage - waterbeheer - watervoorraden - hydrodynamica - stuwen - kanalen - oppervlakkige afvoer - regen - hydrologie - drenthe - drainage - water management - water resources - hydrodynamics - weirs - canals - runoff - rain - hydrology - drenthe
Categories Drainage
Abstract Afwateringsstelsels worden meestal ontworpen aan de hand van berekeningen die maatgevende neerslagdichtheden tijdens winterperioden transformeren naar maatgevende afvoeren. Het is echter onvoldoende bekend of andere hydrologische processen aanleiding kunnen geven tot andere ontwerpen. Vanuit de praktijk is bijvoorbeeld bekend dat dooiperiodes soms zeer hoge afvoeren tot gevolg kunnen hebben. Over de gevolgen van hoge neerslagen tijdens de zomerperiode is nog minder te zeggen. In een gedeelte van het waterschap 'De Veenrnarken' wordt door het ICW een onderzoek verricht naar de mogelijkheden om door middel van stuwpeilbeheer de voor de plant beschikbare hoeveelheid water te doen vergroten. In het kader van dit onderzoek worden onder meer sinds april 1978 wekelijks de overstorthoogtes van een twintigtal stuwen gemeten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.