Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 424944
Title Onderzoek naar bodem- en waterhuishoudkundige gegevens voor invoer in en verificatie van een model voor berekening van de effecten van de waterhuishouding
Author(s) Beuving, J.
Source Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 1378) - 28
Department(s) Institute for land and water management research
Publication type Research report
Publication year 1982
Keyword(s) drainage - hydraulisch geleidingsvermogen - infiltratie - kwel - drainage - hydraulic conductivity - infiltration - seepage
Categories Soil Physics
Abstract Een onderdeel van vele landinrichtingsplannen, dat een aanzienlijk deel van de investeringen opeist, is verbetering van de waterhuishouding, die verlaging van het grondwaterpeil beoogt. Verandering van het grondwaterpeil heeft weer effect op de bedrijfsvoering en/of op de produktiviteit van de grond, Om de baten van de effecten van verandering in de waterhuishouding vast te kunnen stellen, dienen deze effecten gekwantificeerd te worden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.