Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 424975
Title Modernisering pachtnormen agrarische bedrijfsgebouwen
Author(s) Luijt, J.; Meer, R.W. van der; Voskuilen, M.J.
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-nota : Onderzoeksveld Natuurlijke hulpbronnen ) - 30
Department(s) LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) landbouwbedrijfsgebouwen - pachtstelsel - huur - differentiaal- en integraalrekening - grondprijzen - farm buildings - tenure systems - rent - calculus - land prices
Categories Farm economics / Farm Buildings and Installations
Abstract Een nieuwe methodiek voor de berekening van de hoogst toelaatbare pachtprijs voor agrarische bedrijfs-gebouwen wordt geïntroduceerd, waarbij nieuwe hectarenormen worden afgeleid van de kosten van de bedrijfsgebouwen van bedrijven in het Bedrijveninformatienet van het LEI die de bedrijfsgebouwen in eigendom hebben.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.