Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 425006
Title Nitraatbelasting van het grondwater in zandgebieden : denitrificatie in de ondergrond
Author(s) Steenvoorden, J.H.A.M.
Source Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 1435) - 32
Department(s) Institute for land and water management research
Publication type Research report
Publication year 1983
Keyword(s) zandgronden - uitspoelen - nitraten - bodem - denitrificatie - sandy soils - leaching - nitrates - soil - denitrification
Categories Soil Classification
Abstract Vanaf de jaren zestig is een zeer sterke stijging opgetreden van het verbruik van kunstmeststikstof en van de produktie van dierlijke meststoffen als gevolg van de uitbreiding van de intensieve veehouderij. Met name in de zandgebieden heeft de intensieve veehouderij een zodanige omvang gekregen dat er in grote gebieden sprake is van omvangrijke mestoverschotten. In dit rapport zal uitsluitend aandacht worden besteed aan de problematiek van de zandgebieden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.