Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 425065
Title Statistiek van extreme gebiedsneerslag in Nederland
Author(s) Overeem, A.; Buishand, A.
Source De Bilt : KNMI (Technical report / Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut TR-332) - 48
Department(s) Hydrology and Quantitative Water Management
WIMEK
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) neerslag - regen - meteorologische waarnemingen - meting - statistische gegevens - precipitation - rain - meteorological observations - measurement - statistical data
Categories Meteorology (General) / Water Management (General)
Abstract Kansverdelingen van extreme neerslag zijn doorgaans afgeleid uit puntmetingen van regenmeternetwerken en gelden voor een locatie. Echter, in het waterbeheer is vaak de extreme gebiedsneerslag van belang. Indien daarvoor de gangbare neerslagstatistieken worden gebruikt treedt een onderschatting op van de herhalingstijd. Daarom is het wenselijk om een statistiek van extreme gebiedsneerslag af te leiden. Het KNMI heeft in samenwerking met de Leerstoelgroep Hydrologie en KwantitatiefWaterbeheer van Wageningen Universiteit een klimatologische radardataset van de periode 1998-2008 opgebouwd en geanalyseerd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.