Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 425086
Title Interactie tussen diverse aaltjessoorten en verticillium in suikerbieten
Author(s) Pepping, M.; Raaijmakers, E.; Hanse, B.; Beers, T.G. van; Molendijk, L.P.G.
Source Bergen op Zoom : Stichting IRS - 23
Department(s) Team Bodemkwaliteit
PPO AGV Team Bodemkwaliteit
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) beta vulgaris - suikerbieten - schimmelziekten - verticillium dahliae - plantenziekteverwekkende schimmels - plantenparasitaire nematoden - oogstschade - aantasting - epidemiologie - plantenziekten - gewasbescherming - akkerbouw - cultivars - beta vulgaris - sugarbeet - fungal diseases - verticillium dahliae - plant pathogenic fungi - plant parasitic nematodes - crop damage - infestation - epidemiology - plant diseases - plant protection - arable farming - cultivars
Categories Epidemiology of Plant Pests and Diseases / Sugarbeet / Plant Pathogenic Fungi
Abstract Het doel van dit project was om te onderzoeken of de aantasting door verticillium (V. dahliae) in suikerbieten wordt bevorderd door diverse soorten aaltjes (bietencysteaaltjes, wortellesie-aaltjes en wortelknobbelaaltjes). Dit is gedaan in een klimaatkamertoets, waarbij planten wel en niet geïnfecteerd zijn met verticillium bij een gevoelig en tolerant ras voor verticillium en bij vier verschillende soorten aaltjes in twee dichtheden. Hoe meer aaltjes, hoe meer aantas-ting er zichtbaar was. Dit gold bij het voor verticillium gevoelige ras voor alle vier de aaltjes-soorten (witte bietencysteaaltjes, gele bietencysteaaltjes, noordelijk wortelknobbelaaltjes en wortellesieaaltjes) en bij het tolerante ras alleen niet voor wortellesieaaltjes.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.